Varde Bevaringsfond

Tilskud til renoveringsarbejder.

”Varde Bevaringsfond” råder over midler som muliggør en tilskudsydelse til visse renoveringsarbejder. Tilskud kan ydes i form af et rente- og afdragsfrit lån, der forfalder til tilbagebetaling ved ejerskifte.

Gældende regler for ansøgning om tilskud fremgår af dette link: Retningslinjer sprossekassen rev. 18.09.17