Læs mere

Designmanual

Poul Erik Bechs udkast til designmanual som forelagt efter generalforsamlingen den 27. januar 2012.

Klik her for at hente manualen.

Fortegnelse over alle bygninger inden for voldgaderne i Varde

Fortegnelsen findes på: www.bevarvarde.dk