Bevaringspris

En gang om året, som regel i august måned, indkalder Bevaringsforeningen med en annonce i lokale ugeaviser ideer og forslag til modtagere af Bevaringsprisen, men vi modtager gerne forslag på alle andre tider også. Alle kan komme med forslag, og alle bygninger i Varde Kommune kan komme i betragtning til prisen. Det er dog en forudsætning, at der forinden er gennemført en fortjenstfuld restaurering og istandsættelse (eller at bygningen har været løbende vedligeholdt) hvorved bygningen i princippet fremtræder med sit oprindelige udseende.

Hesselmed

Når bevaringsforeningen har modtaget forslag til bygninger, drager Bevaringprisudvalget (medlemmer udpeget af Bevaringsforeningen, Bevaringsfonden og Varde Byråd) sammen med en særlig sagkyndig (en faglig konsulent med særligt indsigt i bygningsbevaring) på besigtigelse.

Når (og hvis) der er fundet en værdig modtager, annonceres i de lokale ugeaviser, hvem årets modtager af prisen er og hvornår tildelingen vil finde sted. Alle er velkomne til at komme og overvære og festliggøre tildelingen.

Bevaringsprisen består af en plakette i bronce, der indmures på bygningens facade, samt et diplom med begrundelsen for tildelingen.

Under bjælken med uddelte priser, kan du læse om hvilke bygninger/ejere Bevaringsforeningen gennem tiden har præmieret.