Årets Bevaringspris 2022

Stuehuset, Hovborgvej 99, V. Starup. Hesselhogård (Den ene af 2 halvgårde med dette navn)

Stuehus i vestjysk stil opført 1872. Oprindeligt gik vejen gennem gårdspladsen på stuehusets nordside. Dette ændredes efter staldens tilføjelse i 1913 i tidstypisk stil med kampestensmurværk nederst og kalket murværk med trempelkonstruktion og tag beklædt med pandeplader.

Stuehusets murværk af vestjysk type med blødstrøgne røde teglsten og kalkede gesimser og sålbænke. Den fremhævede sokkel fremstår nu med pudset overflade. Stråtag med halvvalme og 3 skorstenspiber i kip.

På hovedfacaden mod nord er der 2 sæt fløjdøre flankeret af fine kalkede lisener og herimellem en trekantfronton med et ruderformet småsprosset vindue til tagrummet. Hoveddørene er udført med hvidmalet snitværk foran ovenvindue og i øvrigt malet vogngrøn. Fyldingspartierne øverst er her valgt udført som enkeltglas ruder. De nyeste vinduer er alle udført koblede med enkeltglas og kitfals, hvorimod de lidt ældre er udført med termoruder og snydesprosser.

Ejendommen er blevet kraftigt ombygget og grundigt istandsat og der arbejdes nu med at færdiggøre pigstensbrolægninger m.m. I forbindelse med arbejderne er der truffet nogle valg om delvis rekonstruktion og tilpasninger. Facaderne er blevet grundigt afdækket for flere lag overfladebehandling og der er udført en del ommuringer med et godt blik for detaljen og en fuldstændig omfugning. På gårdsiden er trekantfrontonen rekonstrueret med anvendelse af det istandsatte diagonalvindue fundet på loftet. På sydsiden er havefacaden blevet ført igennem i fuld længde så staldens gavl ikke længere er ført igennem mod havesiden. Dermed er der udført en overgang mellem de to bygningstyper lige på hjørnet og en ny vestvendt gavl på stuehuset tilpasset staldens facadekarakter.

Bevaringsprisen gives for den grundige istandsættelse hvor der er udvist stor omhu og opmærksomhed omkring detaljer og materialekarakter og hermed sikre bygningens funktion og bevaringsværdier i endnu nogle generationer.

Øvrige vurderede emner:

Vandrehjemmet Solfang, Strandvejen 458, Henne
Pudset gulkalket funkisbygning opført 1937, med tjærepaptag og fine svejfede udhængsspær. Facadepartier beklædt med lodret 1 på 1 brædder. Mod øst og nord ses oprindelige vinduer, svenskrøde og med kitfals. Der er en del oprindelige skodder mod øst, hvorimod skodder og døre mod syd alle er udskiftet. Skodder og facadebeklædning samt udhæng er malet i en smuk kraftig grøn farve. De nyere døre og skodder har desværre ikke den fine udførelse i detaljen som de oprindelige. Tagrender og nedløb er uheldigvis udført i plastik.
Bygningen giver et stemningsfuldt tilbageblik på turismen i mellemkrigstiden og tilføjer dermed lidt kulturhistorie til et ellers noget blandet udtryk i Henne by.

Vestergade 4, 6800 varde, Sydbank
Markant funkisbygning opført som bygning for Varde bank i 1940. Smukt bevaret murværk, sokkel og tag med kobberbeklædning. Granitsoklen bærer et murværk udført af røde blødstrøgne tegl i et lavt format- næsten som Flensborgsten. Søjlemotiver på facader og sandstensindfatninger omkring vinduer og døre. Over sideindgangen mod vest ses et fint bevaret sandstensrelief med våbenskjold. Denne udsmykning er genanvendt fra den tidligere bankbygning fra 1901 og monteret her i 2014. Omkring 1994 flyttes indgangspartiet fra vestfacaden, hen på sydvesthjørnet med en nyfortolkning af sandstensudsmykningen. Denne viser sig at være hul når man kommer tæt på. Her løber gadens belægning helt ind under den elektriske dør, hvilket ikke understøtter bygningens udtryk. Den konsekvente anvendelse af aluminiumsvinduer- og døre samt gummifuger trækker også kvalitetsindtrykket noget ned.