Bestyrelsestur til Vejers

Et af bevaringsforeningens medlemmer – Grundejerforeningen for Vejers Strand – havde inviteret bevaringsforeningens bestyrelse på en rundtur i Vejers, så vi dels kunne se nogle af de bevaringsværdige sommerhuse, som er i området. Dels komme rundt og følge sommerhusområdets udvikling over tid.

Den 8. september 2023 tog bestyrelsen afsted til Vejers og blev budt velkommen af tre medlemmer af Grundejerforeningens bestyrelse. Fordelt i et par biler med telefonisk forbindelse fik vi en interessant rundtur gennem sommerhusområdets forskellige kvarterer under ledelse af grundejerforeningens formand Allan Junge. Hvert kvarter repræsenterer den periode, hvor sommerhusene typisk er opført. Vi fik desuden en masse at vide om historien bag disse områder.

Det første område var Vejers Sydstrand, som Blåvandshuk Kommune i 2005 udførte en bevarende lokalplan for – Lokalplan nr. 04.005.04, Sommerhusområde ved Vejers Sydstrand. Dette område indeholder nogle af de ældste sommerhuse. Opført på lejet grund – statens ejendom – hvilket dengang skabte nogen usikkerhed om sommerhusenes beståen, hvis staten ikke længere ville eje jorden.

Vi så også ældre sommerhuse i nogle af de øvrige områder vi kom rundt i, og som hver især kunne være bevaringsværdige. Mange af sommerhusene er placeret på de højeste klittoppe, hvilket myndighederne næppe ville tillade i dag.

Desværre har Varde Kommune ikke lavet en bevaringsvurdering af sommerhusene. Hverken gennem lokalplan eller kommuneplan, hvilket bevaringsforeningen over for Plan og Teknikudvalget har påpeget som et problem. Og det er ikke bare i Vejers, at sommerhusene ikke er bevaringsvurderet. Det gælder alle sommerhuse i kommunen.

Grundejerforeningen fandt også at det ville være godt, hvis man sikrede nogle af de gamle sommerhuse. Nogle huse går i arv og er på den måde næsten sikret, men den bedste løsning vil nok være en lokalplan med bevaringsbestemmelser for hele Vejers, så det ikke blot er en del af Vejers Sydstrand, der er søgt sikret gennem lokalplan.

Og når vi taler om bevaring af sommerhusområdets kulturarv kunne vi selvfølgelig ikke undgå at berøre Vejers Strandhotel. Det ene af grundejerforeningens bestyrelsesmedlemmer Hans Verner Frandsen, der var med på turen, var bror til tidligere ejer og søn af forrige ejer. Han var ret sikker på at man bag den nuværende lidt kedelige facade kunne finde den oprindelige træfacade. Og hvis man gerne vil forsøge at skabe noget unikt, var det spørgsmålet om den bedste løsning kunne ligge i at genskabe noget unikt. Genfinde det oprindelige hotels ydre. Restaurere bygningen – evt. fjerne uheldige tilføjelser – og tilpasse nyt byggeri, hvis der skulle være behov for en udvidelse.

I dag er de fleste gamle badehoteller i Danmark fra 1800-tallet enten revet ned, brændt ned eller ombygget til ukendelighed. Tænk på den unikke mulighed Varde Kommune har for at genskabe den badehotelsstemning, som mange danskere elsker at se i fiktionsserien ’Badehotellet’. Og eksemplet Svinkløv badehotel har da også været nævnt i forbindelse med lancering af idéoplæg for nyt feriehotel. Men det forslag der blev fremlagt, lignede ikke tilnærmelsesvist Svinkløv Badehotel.

Flere af os der var med på turen, havde været med i arbejdsgruppe forud for udarbejdelsen af den gældende lokalplan 04.004.98 for Vejers Strand sommerhus-byområde. En arbejdsgruppe med repræsentation fra de 3 kommuner Blaabjerg, Blåvandshuk og Varde og fra Ribe Amt. Vi venter spændt på hvordan nye lokalplaner for Vejers forholder sig til bevaring, kulturmiljø og natur.