Bestyrelsesudflugt til Ringkøbing

Bestyrelsen i Bevaringsforeningen for Varde Kommune var af Ringkøbing Bevaringsforening inviteret til Ringkøbing den 27. maj 2024.

Vi havde henvendt os til bevaringsforeningen i Ringkøbing, da vi havde konstateret, at Ringkøbing-Skjern Kommune (ligesom Varde Kommune) heller ikke har bevaringsregistreret deres sommerhuse. Desuden er det flere år siden, at bestyrelsen samlet har været afsted til et fagligt arrangement og vi tænkte, at det kunne være godt med lidt erfaringsudveksling mellem to bevaringsforeninger. Som naboer kan man formode, at vi står med mange sammenlignelige problematikker.

Vi blev modtaget af bestyrelsen for Ringkøbing Bevaringsforening på torvet i Ringkøbing. Efter at formanden for bevaringsforeningen havde budt os velkommen tog næstformanden over og fortalte lidt om Ringkøbing bys historie. Derefter blev vi guidet rundt i Ringkøbings gader i et par timer for derefter at slutte af på restaurant Kalo.

Her fik vi – ud over lidt at spise – vendt forskellige problematikker og forskelligheder i de to foreninger. Det blev aftalt, at vi vil forsøge at tilbyde medlemsudflugter til hinandens medlemmer, hvis det giver mening. Eksempelvis omkostningstunge arrangementer. Endvidere vil foreningerne forsøge at holde kontakten og invitere bestyrelsen fra Ringkøbing Bevaringsforening til Varde på et tidspunkt.

Alt i alt en fin dag i Ringkøbing.