Bevaringforeningens historie

Med baggrund i tidens strømninger og i at Europarådet havde proklameret 1975 som Europæisk Bygningsfredningsår fandt en kreds af Varde borgere sammen og afholdt den 16. september 1975 en stiftende generalforsamling på Varde Højskolehjem, hvor et halvt hundrede interesserede diskuterede og godkendte det fremlagte vedtægtsforslag.

Foreningens hovedformål blev at virke for bevarelse af byens og egnens arkitektoniske og miljømæssige særpræg og at give borgerne mulighed for effektivt at fremføre deres mening i spørgsmål vedrørende ændringer i by- og landskabsbilledet.

Varde Kommune havde tidligere igangsat arbejdet med en bevaringsplan for Vardes ældre bydel. Denne omfattende registrant udkom i 1977 og hermed fik bygningsejerne i Varde midtby en god manual for korrekt istandsættelse af deres ejendomme.

Bevaringsplan og registrant 1976 Varde By

I 1992 blev denne første bevaringsregistrant suppleret med det såkaldte Kommuneatlas Varde, en større tryksag finansieret og udarbejdet i samarbejde mellem Miljøministeriet og Varde kommune og under medvirken af et bredt sammensat udvalg med repræsentanter fra Varde Bevaringsforening, Museet for Varde By og Omegn, Varde Lokalhistoriske Arkiv samt adskillige andre relevante instanser.

Kommuneatlas Varde

Formænd gennem tiderne

J. Krogh-Jensen24.09.1975 – 30.01.1979
Ubesat / vakant30.01.1979 – 19.03.1980
Peter Guldberg19.03.1980 – 31.01.1983
Ejnar Mikkelsen14.03.1983 – xx.01.1985
Peter Guldbergxx.01.1985 – 28.01.1988
Karen Frandsen08.02.1989 – 01.02.1989
Herløv Thorup06.02.1989 – 21.02.1991
Flemming Holm21.02.1991 – 08.02.1993
Jens Thau08.02.1993 – 07.02.1995
Karen Frandsen07.02.1995 – 30.01.1996
Jens Thau30.01.1996 – 05.02.1997
Torben Vinge Christensen05.02.1997 – 06.02.2002
Ib Ebbesen Nielsen06.02.2002 – 23.01.2018
Kjeld Anker Espersen11.02.2018 – 03.06.2021
Henning Jensen03.06.2021 –