Bevaringspris

Hesselmed

Med det formål at påskønne fortjenstfuld restaureringsindsats blev der i 1981 taget initiativ til uddeling af Varde Bevaringspris.

Den første bevaringspris uddeltes i 1982, og siden er der hvert år præmieret bygninger, pladser og andre bygningsværker i Varde by og opland. Siden kommunalreformen i 2007 er geografien udvidet, så den gælder hele den ny Varde Kommune.

En gang om året efterlyses ved annoncering forslag til bygninger mv, der ved renovering er søgt tilbageført eller fastholdt i den oprindelige arkitektur. Alle er velkomne til at komme med forslag.

Bevaringsprisudvalget (2 medlemmer udpeget af Bevaringsforeningen og 2 af Varde Byråd) og en konsulent med særlig indsigt i bygningsbevaring) besigtiger og vurderer efterfølgende de indkomne forslag.

Når (og hvis) der er fundet en værdig modtager til prisen, annonceres det i de lokale ugeaviser, hvilken ejendom der er udvalgt og hvornår tildelingen vil finde sted. Alle er velkomne til at overvære og festliggøre tildelingen.

Bevaringsprisen består af en støbt bronzeplakette med graveret årstal til montering på den udvalgte bygning, plads eller bygningsværk, samt et diplom med begrundelsen for tildelingen.

Send forslag til bevaringspris til formanden for udvalget

Bevaringsprisudvalget:

Fra Bevaringsforeningen: Else-Marie Bruun (formand) og Gitte Frank Andresen

Fra Varde Byråd: Anja Karlsson og Finn Ladegaard