Deltag ved uddeling af årets bevaringspris den 30. september kl. 14

Uddelingen af årets bevaringspris er samtidig en markering af arkitekturens dag.

Du kan se mere herom på Arkitektforeningens hjemmeside

Hovborgvej 99, Starup – fra gårdspladsen

Bevaringsprisen 2022
Årets bevaringspris:
Stuehuset, Hovborgvej 99, V. Starup. Hesselhogård (Den ene af 2 halvgårde med dette navn)
Stuehus i vestjysk stil opført 1872. Oprindeligt gik vejen gennem gårdspladsen på stuehusets nordside.
Dette ændredes efter staldens tilføjelse i 1913 i tidstypisk stil med kampestensmurværk nederst og kalket
murværk med trempelkonstruktion og tag beklædt med pandeplader.

Stuehusets murværk af vestjysk type med blødstrøgne røde teglsten og kalkede gesimser og sålbænke. Den
fremhævede sokkel fremstår nu med pudset overflade. Stråtag med halvvalme og 3 skorstenspiber i kip.
På hovedfacaden mod nord er der 2 sæt fløjdøre flankeret af fine kalkede lisener og herimellem en
trekantfronton med et ruderformet småsprosset vindue til tagrummet. Hoveddørene er udført med
hvidmalet snitværk foran ovenvindue og i øvrigt malet vogngrøn. Fyldingspartierne øverst er her valgt
udført som enkeltglas ruder. De nyeste vinduer er alle udført koblede med enkeltglas og kitfals, hvorimod
de lidt ældre er udført med termoruder og snydesprosser.

Ejendommen er blevet kraftigt ombygget og grundigt istandsat og der arbejdes nu med at færdiggøre
pigstensbrolægninger m.m. I forbindelse med arbejderne er der truffet nogle valg om delvis rekonstruktion
og tilpasninger. Facaderne er blevet grundigt afdækket for flere lag overfladebehandling og der er udført en
del ommuringer med et godt blik for detaljen og en fuldstændig omfugning. På gårdsiden er trekantfrontonen rekonstrueret med anvendelse af det istandsatte diagonalvindue fundet på loftet.

På sydsiden er havefacaden blevet ført igennem i fuld længde så staldens gavl ikke længere er ført igennem
mod havesiden. Dermed er der udført en overgang mellem de to bygningstyper lige på hjørnet og en ny
vestvendt gavl på stuehuset tilpasset staldens facadekarakter.

Bevaringsprisen gives for den grundige istandsættelse hvor der er udvist stor omhu og opmærksomhed omkring detaljer og materialekarakter og hermed sikre bygningens funktion og bevaringsværdier i endnu nogle generationer.

Hovborgvej 99, Starup – fra havesiden