Filmpremiere

OBS!!! Der er ikke flere ledige pladser til premiereaftenen. Man kan skrives op, hvis der skulle komme afbud eller som interesse tilkendegivelse, hvis vi eventuelt viser filmene igen på et andet tidspunkt.

Der inviteres hermed til filmpremiere

onsdag den 25. januar kl. 19 i Varde Bio, Kræmmergade 9, 6800 Varde.

Arrangementet er gratis – men med tilmelding (se nederst)

Bevaringsforeningen for Varde fik i 2021 tilsagn fra Slots- og Kulturstyrelsen samt Varde Kommune til at filmatisere det bebyggede historiske miljø i Varde Kommune.

Formålet med projektet er at synliggøre egnens arkitektur og kulturhistorie samt værdien heraf. Projektet skal således gerne bidrage til, at flere får øjnene op for de værdier, der findes i de historiske bygninger, gadeforløb, pladser mm. samt fokusere på, hvorledes en vellykket renovering kan skabe synergi, hvorved de bygningsmæssige kvaliteter bliver forstærket og bevaret for eftertiden.

I løbet af 2021-22 er der produceret 3 film af hver 15 minutters varighed. Filmene viser bl.a. Varde Kommunes gamle købmandsgårde, byhuse, gårde, torve og historiske gadeforløb, samt eksempler på vellykkede restaureringer i Varde by og opland.

Formålet er, gennem filmene, at sætte fokus på den bebyggede kulturarv, samt synliggøre vigtigheden af, at byens og oplandets historiske bygninger ikke forfladiges og ødelægges. Herigennem håber vi at vække interesse for feltet og foreningens arbejde samt gøre de historiske bygninger til et aktiv for området.

Filmene er nu færdigproduceret, og vi vil gerne invitere til præmiere, hvor de 3 film vises. I løbet af aftenen vil der blive fortalt om filmene, ligesom ”7-kanten” vil vise eksempler på tøj fra forskellige perioder, og der vil blive serveret forfriskninger til ganen.

Tilmelding skal ske senest den 10. januar 2023 på: bevardet@outlook.dk.

Med venlig hilsen

På vegne af Bevaringsforeningen for Varde

Henning Jensen

Formand