Filmprojekt – pressemeddelelse

Bevaringsværdige bygninger og gader filmes

I foråret modtog Bevaringsforeningen for Varde økonomiske midler fra Slots og Kulturstyrelsen til et filmprojekt, der skal synliggøre egnens arkitektur og kulturhistorie. Derfor kan beboerne i Varde Kommune i disse dage opleve filmholdet på arbejde. I de kommende uger produceres en række film af forskellig varighed. Filmene viser købstaden Varde med sine gamle købmandsgårde, byhuse, torve og historiske gadeforløb. Desuden vil filmene vise eksempler på vellykkede restaureringer i Varde by og i oplandet samt følge restaureringen af bevaringsværdige bygninger. Det er netop vigtigt for bevaringsforeningen, at vi i projektet også har mulighed for at filme selve processen og synliggøre det gode håndværk samt visuelt vise eksempler på en veludført restaurering før- og efter indgrebet. Desuden vil Minibyen, der er en tro kopi af købstaden Varde anno 1866, blive anvendt i filmene til at visualisere byens fysiske udtryk for ca. 150 år siden.

Vi er rigtigt glade for at have modtaget midler til projektet, og for at andre også har øje på de bygningsmæssige kvaliteter, der findes her” oplyser Holger Grumme Nielsen og Laurids Bjerregaard fra bevaringsforeningen og fortsætter. ”Med filmene kan vi sætte fokus på den bebyggede kulturarv og understrege de historiske bygninger som en attraktion, samt synliggøre vigtigheden af, at bybilledet og oplandets historiske bygninger ikke forflygtiges, forfladiges og ødelægges. Herigennem håber vi at vække interesse for feltet og foreningens arbejde samt gøre de historiske bygninger til et aktiv for området

Som det nok er de fleste bekendt, nedbrænder Varde by flere gange, hvoraf den sidste brand i 1821 ødelagde ca. 40% af byen. Det gamle Varde, vi kender i dag, er således primært bygninger opført i 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet. Samme tidsperiode præger bygningerne i købstadens opland. Alligevel er bygningsarven i Varde Kommune vidt forskellig og spænder fra små, stråtækte bondehuse og fritlæggende gårde over markante borgerhuse i købstaden, landsbyer og stationsbyer til funkishuse fra mellemkrigstiden.

Med nærværende projekt ønsker Bevaringsforeningen for Varde, at flere får øjnene op for de værdier, der findes i de historiske bygninger, gadeforløb, pladser mm., samt fokusere på hvorledes en vellykket renovering kan skabe synergi, hvorved de bygningsmæssige kvaliteter bliver forstærket og bevaret for eftertiden. 

For yderligere spørgsmål kan der rettes henvendelse til medlem af Bevaringsforeningen for Varde Holger Grumme Nielsen på tlf. 30297224

Faktaboks:

Bevaringsforeningen for Varde varetager bygningsmæssige og byrumsmæssige bevaringsinteresser inden for hele Varde Kommune. Foreningen blev dannet i 1975 og har til opgave at virke for bevarelse af byens og egnens arkitektoniske og miljømæssige særpræg i Varde Kommune samt at give borgerne mulighed for effektivt at fremføre deres mening i spørgsmål vedrørende ændringer i by- og landskabsbilledet.