Foredrag den 23. november kl. 17

Historicismen er en byggestil, der i det meste af 1900-tallet har været udskældt og forhadt. I den periode, hvor man dyrkede funktionalismen og ’Form follows funktion’, ansås historicismen med alle sine dekorationer, tårne, spir og falske skydeskår for at være indbegrebet af dårlig smag. Dette syn på de mange mere end 100-årige bygninger har heldigvis ændret sig de senere år. Nu har vi igen fået sans for den dekorationsglæde og fantasifuldhed, der kendetegner en lang række af husene i de fleste danske købstæder. Det gælder også Varde, hvor bybilledet er præget af bygninger fra 1800-tallet – både klassicistiske fra begyndelsen af århundredet samt historicistiske fra den sidste halvdel.

I foredraget gennemgås fine vardensiske eksempler på historicisme. Der fortælles desuden generelt om historicismens opståen og udvikling, og der trækkes tråde til udlandet samt til de danske herregårde.

Foredragsholderen er mag.art. i kunsthistorie samt ph.d. i historie på en afhandling om nygotisk herregårdsarkitektur i Danmark. Ansat som leder af JANUS – Vestjyllands Kunstmuseum i Tistrup.