Foreningens bevaringsarbejder

Foreningen skal ifølge vedtægterne

  • virke for at bevare byens og omegnens arkitektoniske og miljømæssige særpræg, med hensyn til såvel gadebilledet som enkeltbygninger og omgivelser,
  • give borgerne større mulighed for effektivt at fremføre deres mening i spørgsmål, der vedrører ændringer i by- og landskabsbilledet,
  • gennem oplysende virksomhed søge at stimulere den lokalhistoriske og æstetiske interesse.

Foreningen er høringspart ved

  • kommunale byggesager, der vedrører ansøgninger om nedrivning eller renoveringer af bevaringsværdige bygninger,
  • lokalplanforslag der omfatter bevaringsværdig bebyggelse og kulturmiljøer,
  • forslag til kommuneplan og -tillæg der omfatter bevaringsværdig bebyggelse og kulturmiljøer.

Foreningen

  • forestår uddeling af den årlige bevaringspris,
  • deltager i bevaringsfondens stillingtagen til støtteansøgninger for renoveringsarbejder,
  • udsender medlemsblad fra Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur til medlemmer af bevaringsforeningen (ca. 4 gange årligt).
  • Arrangerer udflugter, byvandringer og foredrag.

Fredede og bevaringsværdige bygninger omfattet af Kommuneplan 2017, Varde Kommune