Fra foredragsaften om Sommerliv ved Vestkysten

Fra formandens velkomsttale:

Velkommen til foredragsaften, som vi har kaldt Sommerliv ved Vestkysten.

Jeg hedder Henning Jensen og er formand for bevaringsforeningen.

Dejligt med så mange fremmødte, der er interesseret i vinterbadning. Eller måske I blot er interesseret i at høre og se lidt om Vestkystområdets udvikling set gennem de historiske solbriller.

Når vi som bevaringsforening har valgt at sætte fokus på sommerlivet langs Vestkysten, er det fordi vi ser det som en del af Varde Kommunes kulturarv.

Mange mindre og ældre sommerhuse ser vi forsvinde, da de desværre ikke er sikret gennem bevarende lokalplaner eller kommuneplan. Kun et enkelt område i Vejers er omfattet af en bevarende lokalplan.

Sommerhusene i kommunen er ikke – som andre bygninger – blevet bevaringsregistreret og indarbejdet i kommuneplanen, hvilket vi flere gange har påpeget over for Varde Kommune er en fejl. En mangel.

Vi håber med arrangementet at skabe interesse for den del af Varde Kommunes bebyggede kulturarv. At høre om og vise det vi kan miste, hvis vi ikke sikrer det i tide.

Vi har fået John V. Jensen, som er museumsinspektør ved Varde Museerne, til at fortælle om den historiske udvikling fra de første badehoteller og sommerhuse blev opført langs Vestkysten til den sommerhuskommune, vi er en del af i dag. Blandt andet vil den lokalhistorisk interessante bog Strandby Badehotel blive omtalt.

Jeg har tidligere hørt John fortælle om bl.a. Strandby Badehotel og glæder mig til at dele oplevelsen med jer.

Efter kaffepause vil Allan Junge, som er formand for Grundejerforeningen Vejers Strand, føre os gennem udviklingen i Vejers. Fra de første små sommerhuse, der eksempelvis blev transporteret helt fra København. Og i det hele taget vise os flere charmerende eksempler på bevaringsværdige sommerhuse.

Grundejerforeningen i Vejers deler bevaringsforeningens interesse for at bevare og bevaringsforeningens bestyrelse var derfor for nyligt inviteret til en besigtigelsestur rundt i Vejers. En interessant tur som vi gennem Allans foredrag og billeder vil forsøge at dele med jer.

Og på fredag er det aftalt at Allan Junge og jeg tager en tur rundt i Vejers med kommunens planchef og de to politikere, som byrådet har udpeget til at sidde i henholdsvis Varde Bevaringsfond og Varde Bevaringsprisudvalg. Vi håber at turen kan medvirke til at skabe interesse for at få sikret de bevaringsværdige bygninger i sommerhusområderne. De huse, der kan være med til at viderebringe fortællingen om sommerhusområdernes opståen og liv. En vigtig del af Varde kommunes kulturarv, som man politisk ikke har haft så meget fokus på.

Som en afsluttende bemærkning vil jeg ikke undlade at nævne, at når vi taler om bevaring, så taler vi også om bæredygtighed. Når vi bevarer, skal vi ikke bruge og flytte rundt på ressourcer.

Inden jeg giver ordet til John, vil jeg lige nævne, at jeg har lånt en række bøger på biblioteket, som I måske kunne finde interessante og selv låne.

(se fotos nedenfor)

Nedenfor – planchetekster fra Sommerhusudstilling på Utzon-Center i Aalborg (vist med tilladelse fra Utzon Center)