Fredninger

Frisvadvej 44, Villa Krogen (villaen med sidehus, 1899 af Martin Nyrup), F. 2002

Villa Krogen

Fyrvej 106, Blåvandshuk Fyr (Fyrtårnet, 1899-1900), F. 2002

Gellerupvej 61, Gellerupholm (hovedbygningen, antagelig 1820), F. 1939

Gellerupholm

Hesselmedvej 8, Hesselmed (hovedbygningen, 1745, sidebygning og omliggende jordvolde og grave), F. 1945

Hesselmed

Hovej 21, den trelængede gård bestående af stuehus, stald og lade og den med stuehuset sammen byggede aftægtsbolig, ca. 1800, aftægtsbolig 1870), F. 1992

Hovej 32, Ho Præstegård (hovedlængen, beg. 1800-tallet og sidelængen, 1700-tallet), F. 1992

Johnsgårdsvej 13, Gjødsvang, Peder Holden Hansens eget hus (stuehus, ca. 1875), F. 1978

Karlsgårde Søvej 64, Karlsgårde Vandkraftværk (kraftværk og dæmning, 1919-21), F. 2001

Karlsgårde Vandkraftværk

Kærgård, Ål, Kærgård Båke (sømærke, 1885), F. 1997

Letbækvej 15, Hodde tidl. skole (det gamle skolehus, 1831), F. 1954

Lundvej 39 (vinkelformet forhus, 1887, ombygget jugendstil 1901), F. 1995

Jugendhuset

Lundvej 176, Lunderup (hovedbygning, ca. 1790), F. 1939

Per Knoldsvej 58 (beboelseshus, slutningen af 1800-tallet), F. 1991

Redningsvejen 71, Nymindegab Redningsstation (1892), F. 1995

Reginevej 1 (det vinkelformede bygningsanlæg bestående af stuehus og staldlænge, 1881), F. 1989

Skippervej 1A, tidl. Stærsvej 16, Strandgården (den trelængede gård, ca. 1850), F. 1983

Stationspladsen 3, Varde Station (hovedbygningen, 1874, NP Holsøe), F. 1992

Varde Station

Stokkebrovej 1 og 7, Nørholm (hovedbygning, sidebygninger, mure og portpiller, 1776-79, længe, mure af avlsgårdens lade, 1762, længer 1759 og 1766, granitpiller, 1764, vandmøllen, stuehus og smedje, 1792), F. 1918, 1964 og 2014

Storegade 1 (tidl. toldkammerbygning), F. 1945

Tidligere toldkammerbygning

Storegade 33, Den Kampmannske gård (forhus, sidehus, tværlænge, 1781, mur og to portpiller, brolagte gårdspladser), F. 1918, 2003

Den Kampmannske Gård

Store Hebovej 17, Store Hebo (stuehuset, 1798), F. 1993

Store Hebo

Strandvejen 260, Hennegård (hovedbygning m. foranliggende to længer, 1831), F. 1950

Tanne Hedevej 7 (bygningsanlæg, midten af 1800-tallet, aftægtsbolig 1869), F. 1992

Torvet 5, Sillasens Hus (forhuset, ca. 1800), F. 1919

Vejers By, Ringebjerge Båke (sømærke, 1884), F. 1997

Slots- og Kulturstyrelsens oversigt over fredede og bevaringsværdige ejendomme