Indkaldelse til generalforsamling

BEVARINGSFORENINGEN FOR VARDE

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Bevaringsforeningen for Varde.

Torsdag d. 26. januar 2023 kl. 19:00
Musik- og Billedskolen, Vestervold 11A, 6800 Varde.

(stueetagen til højre)


Dagsorden:

  1. Velkomst.
  2. Valg af dirigent.
  3. Godkendelse af dagsorden.
  4. Bestyrelsens beretning v/formanden.
  5. Regnskab v/kassereren – herunder regnskab for Varde Fonden.
  6. Fastsættelse af kontingent.
  7. Valg, afgående er:

Til bestyrelsen:
Anne Grethe Sværke (modtager ikke genvalg)
Holger Grumme Nielsen (modtager ikke genvalg)
John V. Jensen (modtager valg som suppleant)
Herudover ønsker Laurids Bjerregaard at træde ud af bestyrelsen

Suppleanter til bestyrelsen:
Lisbeth Rosendahl (modtager ikke genvalg)
Gustav Petersen (modtager ikke genvalg)

Revisorer:
Gunnar Haltrup (modtager genvalg)
Jens Chr. Holm (modtager genvalg)

  1. Indkomne forslag. Eventuelle forslag skal ifølge vedtægterne være afleveret til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.
  2. Evt.

I tilknytning til generalforsamlingen er foreningen vært ved et kaffebord og i forlængelse af generalforsamlingen er der foredrag ved museumsinspektør Holger Grumme Nielsen: ’Hesselhogaard – en Hedegårds historie og restaurering’.

På bestyrelsens vegne
Henning Jensen
formand
bevardet@outlook.dk