Konstituering af bestyrelsen, 2020

På Generalforsamlingen den 29. januar 2020 ønskede Niels Grønne ikke at genopstille. I stedet blev indvalgt Henning Jensen, der hidtil havde været suppleant. Som ny suppleant valgtes Lisbeth Rosendahl.

På grund af covid 19 kunne konstituerende bestyrelsesmøde først afholdes den 11. juni 2020. Her konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Formand Kjeld Anker Espersen

Næstformand Jørgen Mathiesen

Kasserer John V. Jensen

Bestyrelsesmedlem Henning Jensen

Bestyrelsesmedlem Jens Chr. Holm

Bestyrelsesmedlem Laurids Bjerregaard

Bestyrelsesmedlem Poul Henning Bertelsen

Suppleant Holger Grumme Nielsen

Suppleant Lisbeth Rosendahl