Konstituering af bestyrelsen 2021

På Generalforsamlingen den 03. juni 2021 ønskede Jens Chr. Holm og Poul Henning Bertelsen ikke at genopstille. I stedet blev indvalgt Anne Grethe Sværke og Holger Grumme Nielsen, hvor sidstnævnte hidtil har været suppleant. Lisbeth Rosendahl blev genvalgt som suppleant og generalforsamlingen gav bestyrelsen fuldmagt til at finde en suppleant mere, da der ikke var nogen ved generalforsamlingen, der ønskede at opstille til posten.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerende bestyrelsen sig som følger:

Formand Henning Jensen

Næstformand Jørgen Mathiesen

Kasserer John V. Jensen

Sekretær Holger Grumme Nielsen

Bestyrelsesmedlem Anne Grethe Sværke

Bestyrelsesmedlem Kjeld Anker Espersen

Bestyrelsesmedlem Laurids Bjerregaard

Suppleant Lisbeth Rosendahl

Suppleant vakant