Konstituering af bestyrelsen 2022

På Generalforsamlingen den 26. januar 2022 ønskede Kjeld Anker Espersen ikke at genopstille. I stedet blev indvalgt Jon Aagaard-Kragh. Lisbeth Rosendahl blev genvalgt som suppleant og ny suppleant i stedet for Jørgen Brunsgaard blev Gustav Petersen.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerende bestyrelsen sig som følger:

Formand Henning Jensen

Næstformand Jørgen Mathiesen

Kasserer John V. Jensen

Sekretær Holger Grumme Nielsen

Bestyrelsesmedlem Anne Grethe Sværke

Bestyrelsesmedlem Jon Aagaard-Kragh

Bestyrelsesmedlem Laurids Bjerregaard

Suppleant Lisbeth Rosendahl

Suppleant Gustav Petersen