Konstituering af bestyrelsen 2023

På Generalforsamlingen den 26. januar 2023 ønskede Holger Grumme Nielsen, Anne Grethe Sværke og Laurids Bjerregaard ikke at genopstille. I stedet blev indvalgt Conny Knigge, Else Marie Bruun og Frants Bilde Kjeldsen. Lisbeth Rosendahl og Gustav Pedersen ønskede ikke at genopstille som suppleanter. I stedet blev blev John V. Jensen og Gunner Nielsen valgt som nye suppleanter.

På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerende bestyrelsen sig som følger:

Formand Henning Jensen

Næstformand og sekretær Jørgen Mathiesen

Bestyrelsesmedlem Conny Knigge

Bestyrelsesmedlem Else Marie Bruun

Bestyrelsesmedlem Frants Bilde Kjeldsen

Bestyrelsesmedlem Jon Aagaard-Kragh

Bestyrelsesmedlem Leif H. Jacobsen

Suppleant og kasserer Gunner Nielsen

Suppleant John V. Jensen