Læserbrev – aftalt spil????

Aftalt spil????

I lokalplansagen om bebyggelse af den tidligere handelsskolegrund kan det virke som, at der på forhånd er givet håndslag på, at projektet kan gennemføres. For hvorfor har man i høringsfasen kunne læse, at Sydbank flytter hen på handelsskolegrunden? Hvorfor give mulighed for en bank i et boligområde når midtbyens butiksliv bløder?

Forvaltningen har i deres indstilling til udvalget heller ikke forholdt sig til de fejl og mangler, der er i høringsmaterialet og som bevaringsforeningen har gjort opmærksom på i vores 6 sider lange høringssvar.

At man heller ikke forholder sig til det helt unikke Varde er i besiddelse af: Unesco Verdensarv. Varde Å som del af Vadehavet virker også underligt. Varde har en vision. Et slogan. Vi i naturen. Med det foreliggende projekt bliver naturen ikke en del af Varde By. Og byen ikke en del af naturen. I stedet giver lokalplanen mulighed for en bygningsmur, der adskiller Varde Å og Slotsbanken fra købstadsmiljøet.

At næstformanden for det rådgivende udvalg for Nationalparken ikke siger fra over for projektet kan også undre. Af Nationalparkens hjemmeside fremgår: ’Kulturmiljøer og kulturhistoriske helheder og enkeltelementer, der fortæller om Vadehavet, skal bevares, synliggøres og gøres tilgængelige…..’. Varde By er udpeget som kulturmiljø og må vel i den grad siges at være en kulturhistorisk helhed. Endvidere fremgår følgende af Kommuneplanen: Varde by udvikles fortsat som kommunens hovedby med fokus på bl.a. naturværdierne i Nationalpark Vadehavet.

Tag nu hensyn til det unikke man har i Varde. Et købstadsmiljø og en verdensarv. Noget der skal passes på.

Med venlig hilsen

Bevaringsforeningen for Varde

På bestyrelsens vegne

Henning Jensen

Formand