Læserbrev

Ændringer på Torvet i Varde?

Bevaringsforeningen har hørt rygter om, at Varde Kommune den 1. april har modtaget ansøgning om nedrivning af to bevaringsværdige bygninger på Torvet i Varde. Det vedrører bygningerne Torvet 7 og Torvet 13, som begge har bevaringsværdien 1 – den højeste bevaringsværdi på en skala fra 1 til 9.

Rygtet siger, at bygherre finder, at der mangler centralt beliggende boliger i Varde by og at en placering, hvor det tidligere rådhus ligger, vil være perfekt. Med udsigt til torv på den en side og grønt anlæg som kirkegård på den anden. Boligerne tænkes indrettet som seniorboliger. Tæt på indkøbsmuligheder og bibliotek.

En anden bygherre ønsker at opføre et parkeringshus, hvor Sct. Jacobi Kirke ligger. En central placering. Tæt på bymidten. Bygherre mener at et parkeringshus vil skabe mere liv på torvet end kirken gør.

Herudover er der modtaget en ansøgning fra en vinduesproducent, som ønsker at opføre et showroom på torvet. Et showroom, der vil tiltrække mange nysgerrige fra oplandet, som ønsker at komme til byen for at se på vinduer.

Plan & Teknikudvalget er efter sigende positivt stemt over for ansøgningerne. Seniorboliger placeret i bymidten finder man er et vigtigt punkt for bosætning og byudvikling i Varde midtby. Og et parkeringshus, der vil medvirke til liv på og over torvet er alle tiders idé forlyder det.

Et showroom er også lige det torvet mangler. Det vil helt sikkert tiltrække mange interesserede, som så samtidigt kan understøtte salg af pølser fra den genopstillede pølsebod.

Bevaringsforeningen afventer spændt udvalgets beslutning til ansøgningerne.

Med venlig hilsen

Henning Jensen

formand

Bevaringsforeningen for Varde Kommune

Som den kvikke læser kan se, er der tale om en aprilspøg, som JV dog ikke var med på at bringe. Efter en forespørgsel på hvorfor indlægget ikke er bragt, er der kommet følgende svar fra avisen: Jeg har været ansat siden 2008, og i alle årene (og længere endnu) har der været forbud ovenfra i at lave eller bringe aprilsnar-historier. Årsagen er, at vi står vagt om vores troværdighed, så man skal kunne stole på vores historier året rundt. Men tak for grinet 😊

Dette afstedkom bl.a. følgende fra formanden: Jeg har nu lidt svært ved at forstå hvorfor læserbreve ikke må indeholde en aprilsnar. Almindeligvis blander I jer jo ikke i læserbreves indhold, medmindre de har et anstødeligt indhold. Og læserbreve er jo i ordets betydning et brev fra læseren – og dermed afsenders holdning og formulering. Ikke avisens. Så hvorfor denne censur? Ytringsfrihed! I efterlyser indlæg fra læserne – så bring også dem med lidt humor. Blot en opfordring.