Medlemskab

Som medlem af Bevaringsforeningen

  • bidrager du til at støtte bevaringssagen,
  • får du adgang til foreningens arrangementer,
  • modtager du 4 gange årligt medlemsbladet ”By & Land” fra Landsforeningen for bygnings-og landskabskultur,
  • får du adgang til de arrangementer, kurser m.v., som Landsforeningen arrangerer.

Det årlige kontingent udgør

  • 150 kr. for enkeltpersoner,
  • 200 kr. for par,
  • 700 kr. for firmaer og foreninger.

Kontingentet opkræves normalt i første kvartal. Medlemskab kan tegnes ved henvendelse til bevaringsforeningen på bevardet@outlook.dk, til foreningens kasserer (se oversigten) eller til Varde Museum – tlf. 7522 0877.