Sommerliv ved Vestkysten – en del af Varde Kommunes kulturarv

Bevaringsforeningen for Varde indbyder til foredragsaften den 21. november kl. 19.30 på Varde Gymnasium.

Tirsdag den 21. november 2023 skal vi en tur i det friske Vesterhav. Vi skal i alle tilfælde høre om sommerlivet ved Vestkysten, der er en væsentlig del af Varde Kommunes kulturarv.

Vi har fået John V. Jensen, som er museumsinspektør ved Varde Museerne, til at fortælle om den historiske udvikling fra første badehoteller og sommerhuse blev opført langs Vestkysten til den sommerhuskommune, vi er en del af i dag. Blandt andet vil den lokalhistorisk interessante bog Strandby Badehotel blive omtalt.

Herudover vil Allan Junge, som er formand for Grundejerforeningen Vejers Strand føre os gennem udviklingen i Vejers. Fra de første små sommerhuse, der eksempelvis blev transporteret helt fra København og om den ombyggede rutebilstation fra Varde. I det hele taget vise flere charmerende eksempler på bevaringsværdige sommerhuse.   

Når vi som bevaringsforening sætter fokus på sommerlivet langs Vestkysten er det bl.a. fordi vi ser mange mindre og ældre sommerhuse forsvinde, da de desværre ikke er sikret gennem bevarende lokalplaner eller kommuneplan. Kun et enkelt område i Vejers er omfattet af en bevarende lokalplan. Sommerhusene i kommunen er ikke – som andre bygninger – blevet bevaringsregistreret og indarbejdet i kommuneplanen, hvilket vi flere gange har påpeget over for Varde Kommune er en fejl. En mangel.

Vi håber med arrangementet at skabe interesse for den del af Varde Kommunes bebyggede kulturarv. At høre om og vise det vi kan miste, hvis vi ikke sikrer det i tide.   

Pris: gratis for medlemmer – Ikke medlemmer 50 kr.

Kaffe og kage kan tilkøbes

Tilmeldingsfrist: den 19. november 2023 på bevardet@outlook.dk