Varde Bevaringsfond

I nært samarbejde med Varde kommune oprettedes i 1985 den selvejende institution Varde Bevaringsfond.

Fonden kan
• give støtte til udvendige renoveringsarbejder, der øger eller fastholder bygningens bevarings værdi.

Tilskud
• kan gives til renovering eller udskiftning af vinduer, fordøre, skorstene, kviste, tegltage og tage af naturskifer,
• kan normalt ikke overstige kr. 100.000,
• ydes i form af et rente- og afdragsfrit lån, der forfalder til tilbagebetaling ved ejerskifte.

Der er desuden afsat en pulje til
• udskiftning eller nyetablering af butiks- eller husnummerskilte, som understøtter bygningens bevaringsværdi.

Bevaringsfondens bestyrelse består af 5 medlemmer:
• 2 fra Bevaringsforeningens bestyrelse,
• 2 udpeget af Varde Byråd,
• 1 fra Museet for Varde By og Omegn.

Fra Bevaringsforeningen: Henning Jensen og Frants Bilde Kjeldsen

Fra Varde Byråd: Anja Karlsson og Finn Ladegaard

Fra Museet: Sten Tøstesen

Ansøgning med projektbeskrivelse og beløbsstørrelse rettes til Bevaringsfondens formand.

Gældende regler for ansøgning om tilskud fremgår af dette link: Retningslinjer sprossekassen rev. 06.08.2020 

Vedtægter for Varde Bevaringsfond